Kaserngatan 21 är en välfungerande och miljövänlig värdefastighet i hjärtat av Helsingfors.

#

Syfte att pigga upp stadskärnan

Under de senaste decennierna har Kaserntorget i stadens centrum fört en slumrande tillvaro bland bostadshus och ämbetsverk. Nu skall den helt nya affärsbyggnaden liva upp torget och dess närmiljö.

  • Värdefastighet av natursten på 16 000 m²
  • 7+2 våningar
  • Rymliga och anpassbara moderna kontors- och affärsutrymmen
  • Fastighetsägarna HGR Property Partners, Ahlström Capital ja YIT

#

Naturstensbyggnaden har planerats för att utstå flitig användning och tidens tand. Den erbjuder moderna utrymmen för över tusen personer.

Högklassig stenbyggnad

Tekniskt moderna Kaserngatan 21 har ritats med respekt för historien och miljön. Det på tomten belägna ämbetshuset från 1960-talet skall rivas och bereda rum för en nybyggnad i natursten.

Det byggnadskomplex i element och med ytbeläggning i mässing som står på dubbeltomten Kaserngatan 21–Norra Magasinsgatan 9 och som uppfördes i stället för ett gammalt stenhus på 1960-talet skall rivas och ersättas med ett högklassigt kontorshus som naturligt smälter in bland de andra värdefastigheterna på den öppna platsen.

Fasadens allmänna framtoning kommer att vara ljus och diskret. Huvudmaterialen såväl utvändigt som invändigt består av natursten, trä och glas. Till skillnad från de övriga stenhusen i centrum har Kaserngatan 21 planerats som kontorshus, vilket återspeglar sig i bl.a. rymliga och lätt anpassbara utrymmen.

Flexibla rumslösningar

Den nya kontorsbyggnaden erbjuder högklassiga och rymliga utrymmen för sammanlagt tusen personer. Planlösningen som sträcker sig över hela tomten innebär synnerligen flexibla möjligheter att anpassa utrymmena. Vid behov kan våningarna delas mellan flera användare.

Ritningarna ger exempel på funktionella rum på en så liten yta som endast 10 m² per person, medan det vanliga genomsnittet är 25 m².

Utrymmena kan omspänna en hel våning utan mellanväggar eller bestå av flera enskilda rum. Beredskapen för vartdera alternativet finns, och de eleganta konstruktionslösningarna döljer de tekniska elementen även då ett utrymme används helt och hållet som kontorslandskap.

Värdefulla material både utvändigt och invändigt

Kontorsbyggnaden på Kaserngatan 21 byggs i beprövade, hållbara och högklassiga material. Den inom europeiskt kvalitetsbyggande så populära ljusa kalkstenen förenas smidigt med fasadens ståtliga glasytor.

Den ljusa stenen används också inomhus, där den kombineras med värdig ek som blir allt vackrare med åren. Det stenmaterial som valts för golven i hissentréerna och de övriga allmänna inomhuslokalerna tål slitage och skapar en enhetlig, elegant framtoning. Den stora ljusgården i byggnadens mitt bidrar med naturligt ljus och ökar känslan av rymd.

På gatuplan planeras en högklassig restaurang som dagtid skall fungera som personalrestaurang.

Ekologisk och hållbar byggnad

Materialen, byggmetoderna och de tekniska lösningarna på Kaserngatan 21 har valts ut bland de också miljömässigt mest högklassiga och bästa alternativen. För byggnaden kommer man att direkt ansöka om LEED-miljöcertifikat (Leadership in Energy and Environmental Design) enligt den högsta nivån, som benämns platinum.

LEED-certifikat för byggnader, som beviljas av U.S. Green Building Council, grundar sig på en oberoende parts bedömning av miljöaspekterna hos lokaler, en byggnad eller ett byggnadsprojekt. Den aktuella byggnaden skall uppfylla vissa kriterier som hänför sig till bl.a. byggplatsens beständighet samt energi-, vatten- och materialförbrukning under byggnadens hela livscykel. (Källa: Green Building Council Finland)

#

Följ med byggplatsen i realtid

Vilken hög av skrot och stenkross då ett 60-tals kontorskomplex i Helsingfors centrum rivs ner.

Klicka för att följa bygget i realtid


#

Projektet

Tanken bakom den kontorsbyggnad som uppförs invid Kaserntorget i Helsingfors centrum omfattar mer än bara sten och murbruk.

Mer om projektet

#

Historia

Kaserntorget har upplevt allt från militärparader i början av det föregående seklet till ungdomsdanser på 1960–70-talet.

Läs den kompletta historien

#

Arkitektur

Den moderna byggnaden har också ett unikt läge; det är väldigt sällan man får en chans att bygga någonting alldeles nytt i Helsingfors stadskärna.

Bekanta dig med arkitekturen

#

Fastighetsägare

Som fastighetsägarna för Kaserngatan 21 fungerar kapital- och fastighetsplaceringsbolagen Ahlström Capital, HGR Property Partners och YIT.

Om fastighetsägarna