Arkitektur


Hundra år är ingen ålder alls för en värdebyggnad i Helsingfors stadskärna. Nybygget på Kaserngatan 21 har planerats förutom att vara modernt också för att stå emot tidens tand.

#

Kontorsbyggnaden på Kaserngatan 21 byggs i högklassig natursten såväl utvändigt som invändigt.

Ett exceptionellt projekt

Det byggs väldigt sällan helt nytt i Helsingfors stadskärna. Ibland går det flera decennier mellan nybyggen. Nu skall en unik kontorsbyggnad byggas på norra sidan av Kaserntorget, ett kvarter från Esplanaden.

Torget är omgivet av flera gamla och värdefulla byggnader. Att placera ett nybygge som motsvarar alla de krav som dagens affärsliv ställer som en naturlig del av den omgivande arkitektoniska helheten kräver extrem noggranhet både i planerings- och verkställingsskedet.

Även om fastigheten skall vara modern måste den ändå smälta in bland de omgivande, gamla stenbyggnader. Som fasadmaterial valdes sandfärgad natursten med matt yta som smälter bra in i miljön, är slitstark och håller sin stil århundraden.

Noggranna materialval

Kontorsbyggnaden på Kaserngatan 21 byggs i högklassig natursten såväl utvändigt som invändigt. Den ljusa stenen inomhus kombineras med värdig ek som blir allt vackrare med åren.

Det stenmaterial som valts för golven i hissentréerna och de övriga allmänna inomhusutrymmena tål slitage och skapar en enhetlig, elegant framtoning. Den stora ljusgården i byggnadens mitt bidrar med naturligt ljus året runt.

Som bygg- och inredningsmaterial har valts beprövade, hållbara och högklassiga material. Den inom europeiskt kvalitetsbyggande så populära ljusa kalkstenen förenas smidigt med fasadens ståtliga glasytor.

#

Anpassbara utrymmen

Byggnadens rymliga kontorsutrymmen erbjuder någonting exceptionellt i stadens kärncentrum: t.o.m en stor organisation ryms i en och samma våning och ett enhetligt utrymme.

Lokalerna kan omspänna en hel våning utan mellanväggar eller bestå av flera enskilda rum. Beredskapen för vartdera alternativet finns, och de eleganta konstruktionslösningarna döljer de tekniska elementen även då ett utrymme används helt och hållet som kontorslandskap.

Arkitekt Sarlotta Narjus från arkitektbyrån SARC som ansvarar för byggnadens användarlösningar känner till behovet av utrymmenas flexibilitet. Planeringen skapar därför förutsättningar för anpassning och praktiska lösningar.

Hållbart byggande

Förutom den estetiska arkitekturen uppmärksammas vid byggandet av Kaserngatan 21 också valet av material och byggmetoder. För byggnaden kommer man ansöka om LEED-miljöcertifikat (Leadership in Energy and Environmental Design).

Cykelpendling till jobbet har ökat markant och därför har man även planerat en rymlig cykelpark och erforderliga socialutrymmen för cyklisterna.

Byggnadsprojektet har nalkats med stor respekt från första början. Både chefsarkitekt Antti-Matti Siikala och projektets byggherrar insåg redan i ett tidigt skede att slutresultatet vid Kaserntorget inte kan bli en vit kub. Som ett resultat av nytänkande i samband med planeringen men samtidigt respekt för historian, reser sig en ny, arkitektoniskt intressant och modern byggnad i natursten på adressen Kaserngatan 21, en byggnad anpassad såväl för miljö som användarbehov.

Mera information om LEED-miljöcertifikatet och dess beviljandet finns på Green Building Council Finlands webbsidor


#

Projektet

Tanken bakom den kontorsbyggnad som uppförs invid Kaserntorget i Helsingfors centrum omfattar mer än bara sten och murbruk.

Mer om projektet

#

Historia

Kaserntorget har upplevt allt från militärparader i början av det föregående seklet till ungdomsdanser på 1960–70-talet.

Läs den kompletta historien

#

Arkitektur

Den moderna byggnaden har också ett unikt läge; det är väldigt sällan man får en chans att bygga någonting alldeles nytt i Helsingfors stadskärna.

Bekanta dig med arkitekturen

#

Fastighetsägare

Som fastighetsägarna för Kaserngatan 21 fungerar kapital- och fastighetsplaceringsbolagen Ahlström Capital, HGR Property Partners och YIT.

Om fastighetsägarna