Fastighetsägare

16 000 m2
7 VÅNINGAR
FLEXIBLA PLANLÖSNINGAR

Som fastighetsägarna för Kaserngatan 21 fungerar de kända fastighetsaktörerna Ahlström Capital, HGR Property Partners och YIT, som specialiserat sig på direkt kapital- och fastighetsplacering, fastighetsutveckling och byggande.

#


Ahlström Capital

Ahlström Capital är ett privat placeringsbolag, som aktivt bedriver direkt kapitalplacering främst i industriella företag. Bolaget placerar också i fastigheter.

Företagen i Ahlström Capitals portfölj omsätter sammanlagt över en miljard euro, vilket innebär att bolaget hör till Finlands största kapitalplacerare. Ahlström Capitals starka sidor är gediget industriellt kunnande, långa företagartraditioner och betydande ekonomiska resurser.


HGR Property Partners

HGR Property Partners är ett finländskt fastighetsutvecklingsbolag som placerar i objekt och projekt i huvudstadsregionen. Bolaget bedriver fastighetsutveckling i samarbete med kapitalplacerare. HGR svarar för sin egen del för finansiering, utveckling och marknadsföring av projekt, skapande av användarlösningar och projektledning.

Under det senaste årtiondet har HGR utvecklat och hyrt ut 60 000 m² lokaler i huvudstadsregionen. HGR samarbetar med bl.a. Helsingfors stad, YIT, Ahlström Capital och Sveafastigheter.


YIT

YIT är en föregångare i byggbranschen som skapar en hållbar stadsmiljö genom att bygga bostäder, lokaler, infrastruktur och hela områden. Bolaget har över 100 års erfarenhet och en stark marknadsposition: YIT är Finlands största bostadsbyggare och hör samtidigt till landets största lokal- och infrastrukturbyggare.

YIT tar fram innovativa lokalkoncept för kundernas föränderliga behov av affärsutrymmen genom att utnyttja de möjligheter som de framskridande stadsstrukturerna erbjuder. Bolaget arbetar för att ständigt förbättra kvaliteten och kunderfarenheten och för att kontinuerligt bereda också konsumenterna nya innovativa boendelösningar.

Bolagets framgång grundar sig framför allt på den yrkeskunniga personalen och kontinuerlig utveckling av kunnandet.


#

Projektet

Tanken bakom den kontorsbyggnad som uppförs invid Kaserntorget i Helsingfors centrum omfattar mer än bara sten och murbruk.

Mer om projektet

#

Historia

Kaserntorget har upplevt allt från militärparader i början av det föregående seklet till ungdomsdanser på 1960–70-talet.

Läs den kompletta historien

#

Arkitektur

Den moderna byggnaden har också ett unikt läge; det är väldigt sällan man får en chans att bygga någonting alldeles nytt i Helsingfors stadskärna.

Bekanta dig med arkitekturen

#

Fastighetsägare

Som fastighetsägarna för Kaserngatan 21 fungerar kapital- och fastighetsplaceringsbolagen Ahlström Capital, HGR Property Partners och YIT.

Om fastighetsägarna