Projektet

16 000 m2
7 VÅNINGAR
RYMLIGA utrymmEn

Tanken bakom den kontorsbyggnad som uppförs invid Kaserntorget i Helsingfors centrum omfattar mer än bara sten och murbruk; ambitionen är att för kommande generationer skapa en hållbar fastighet som stadsborna kan vara stolta över.

#

Det grundläggande syftet med projektet är att åstadkomma en miljö där företagen och deras kunder erbjuds den bästa servicen.

Det första huset på tomten – ett tvåvåningshus i sten – ritades av C. L. Engel och uppfördes på 1830-talet. Huset revs sedermera på det reformvänliga 1960-talet och ersattes av Helsingfors byggnadsverks ljusgråa ämbetshus, som några år senare fick en mörk tillbyggnad med beläggning i mässing.


En värdefull byggnad i en värdig miljö

Huset, som namngetts enligt gatuadressen Kaserngatan 21, fortsätter senare års kedja av högklassig modernisering i området. Torget och dess omgivning, som länge slumrade i skuggan av ämbetshusen, har ökat i värde tack vare bl.a. ett högprofilerat hotellprojekt i dess närhet. Den praktfulla stenbyggnad som nu är under byggnad utgör ett viktigt steg i utvecklingen av området.

Den nya byggnaden är tekniskt välfungerande och passar arkitektoniskt in i miljön. Materialvalen har styrts av tidlöshet och hållbarhet; än en gång uppförs ett äkta naturstenshus på adressen.

Optimal service

Det unika nybyggnadsprojektet i centrumområdet tog sin början i och med advokatbyrån Roschiers behov av utrymmen . Den nya kontorsbyggnaden i stadskärnan väckte stort intresse genast från det att byggnadsbeslutet togs.

Det grundläggande syftet med projektet är att åstadkomma en miljö där företagen i huset och deras kunder erbjuds den bästa servicen. Detta förutsätter en effektiv arbetsmiljö för dem som arbetar i företagen och dessutom väl planerade utrymmen och tjänster – allt det som krävs för att dagens arbetsliv och avancerade informationsarbete skall lyckas.

För att nå de mål som ställts för byggnaden förutsätts högklassig teknik och strikta kvalitetskrav i fråga om materialen. Detta har krävt också ett nytt arkitektoniskt tänkande. Allt grundar sig på respekt för stadsplanering och närmiljö och på beaktande av moderna miljövärderingar och ekologiska aspekter i samband med de byggtekniska lösningarna.

#

Arbete och utrymmen

Kaserngatan 21 kommer att erbjuda en arbetsmiljö för cirka tusen personer. Redan under bygget sysselsätter projektet över fem hundra planerings- och byggexperter. Kontorsbyggnaden som uppförs invid Kaserntorget och som skall stå färdig år 2017 hör till den senaste tidens viktigaste byggprojekt i Helsingfors stadskärna.

Ämbetshuset som nått slutet av sin livscykel ersätts med en ny högklassig stenbyggnad som respekterar omgivningen och historien och som betjänar affärslivet och dem som bor i området.


#

Projektet

Tanken bakom den kontorsbyggnad som uppförs invid Kaserntorget i Helsingfors centrum omfattar mer än bara sten och murbruk.

Mer om projektet

#

Historia

Kaserntorget har upplevt allt från militärparader i början av det föregående seklet till ungdomsdanser på 1960–70-talet.

Läs den kompletta historien

#

Arkitektur

Den moderna byggnaden har också ett unikt läge; det är väldigt sällan man får en chans att bygga någonting alldeles nytt i Helsingfors stadskärna.

Bekanta dig med arkitekturen

#

Fastighetsägare

Som fastighetsägarna för Kaserngatan 21 fungerar kapital- och fastighetsplaceringsbolagen Ahlström Capital, HGR Property Partners och YIT.

Om fastighetsägarna