Utrymmen

16 000 m2
7 VÅNINGAR
FLEXIBLA PLANLÖSNINGAR
#

Kaserngatan 21

  • En värdefastighet i Helsingfors centrum
  • Färdig 2017
  • En våning kan delas upp mellan flera användare
  • En våning har en yta på upp till 2 200 m²
  • Bil- och cykelparkering i eget garage

Kaserngatan 21 erbjuder ditt företag flexibla moderna utrymmen i Helsingfors centrum.

I stadens hjärta

Kaserngatan 21 ligger mitt i stadens centrum. Det är fråga om en nybyggnad som svarar mot de behov som dagens affärsliv ställer.

Det är sällan någon erbjuds tillfälle att bygga något helt nytt i Helsingfors centrum. Till skillnad från de övriga stenhusen i centrumområdet har byggnaden ritats uttryckligen för kontorsändamål, vilket återspeglar sig bl.a. i att utrymmena är rymliga och lätt anpassbara.

Den värdiga fasaden öppnar sig mot det luftiga Kaserntorget, och på högsta våningen kan man beundra utsikten över stadens hustak.

Flexibel rumsdisponering

Fastigheten har planerats så att det skall vara lätt att åstadkomma olika utrymmen efter hyresgästens behov.

Tack vare den genomtänkta planlösningen är det lätt att placera mellanväggar och andra inomhuselement enligt behov. Utrymmena kan också användas som öppna kontorslandskap över en hel våning utan att de befintliga tekniska lösningarna syns.

I fråga om effektivitet och användarkomfort skiljer sig utrymmena tydligt från de flesta kontorslokalerna i Helsingfors centrum. Ritningarna ger exempel på funktionella rum på en så liten yta som endast 10 m² per person, medan det vanliga genomsnittet är 25 m².

#

Hållbarhet

Kaserngatan 21 har designats för att hålla och för att stå emot tidens tand. Samtliga material och byggmetoder har valts med särskild omtanke. För byggnaden kommer man att direkt ansöka om LEED-miljöcertifikat enligt den högsta nivån, platinum.

LEED är ett certifieringssystem för gröna byggnader. Systemet grundar sig på en oberoende bedömning av en byggnads miljöaspekter. En byggnad skall uppfylla vissa kriterier som hänför sig till bl.a. energi-, vatten- och materialförbrukning under byggnadens hela livscykel. (Källa: Green Building Council Finland)

#